Các bộ phận đúc khuôn với Anodizing mờ mờ

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing1

Các bộ phận đúc khuôn với Anodizing mờ mờ

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing2

Các bộ phận đúc khuôn với Anodizing mờ mờ

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing3

Các bộ phận đúc khuôn với Anodizing mờ mờ

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing4

Các bộ phận đúc khuôn với Anodizing mờ mờ

Die-Casting-Parts-with-Matte-Clear-Anodizing5

Các bộ phận đúc khuôn với Anodizing mờ mờ