Phun ra

TRÍCH DẪN KIM LOẠI

Đùn kim loại là một quá trình sản xuất tạo hình kim loại trong đó phôi hình trụ bên trong một khoang kín buộc phải chảy qua khuôn có mặt cắt mong muốn.Các bộ phận đùn mặt cắt ngang cố định này được gọi là “Máy đùn” và được đẩy ra bằng cách sử dụng máy ép cơ khí hoặc thủy lực.

product-description7

Công việc đùn kim loại của chúng tôi

Chế tạo nhôm một cửa

Cong-đùn-thanh

Thanh đùn cong

Tùy chỉnh-Đùn-Phần

Phần đùn tùy chỉnh

Đùn-nhôm-nhà ở-một phần

Phần nhà ở bằng nhôm ép đùn

Tiêu chuẩn-Đùn-Bộ phận

Bộ phận đùn tiêu chuẩn

T-SLOT-Đùn-Bộ phận

Bộ phận đùn T SLOT