Khuôn mẫu

Khuôn mẫu được thực hiện như thế nào?

Khuôn mẫu nói chung làlàm từ thép hoặc nhômvà được gia công chính xác để tạo thành các tính năng cụ thể của chúng.

moudls1

Điều gì tạo nên một khuôn tốt?

  • Thiết kế và kỹ thuật tốt.
  • Đế và khoang làm bằng vật liệu khuôn chất lượng cao cho hiệu suất và độ bền tối ưu.
  • Được sản xuất bằng thiết bị hiện đại với khả năng gia công chính xác.
  • Được chế tạo chính xác với sự chú ý đến các tiêu chuẩn cao và dung sai chặt chẽ.

Chọn chúng tôivới tư cách là người tạo khuôn tốt của bạn.

moudls2

Khi nào thì cân nhắc làm khuôn?

  • Một trong hai tình huống sau đây là lúc chúng tôi nên xem xét các sản phẩm / dự án của bạn:
  • Số lượng cần lớn;
  • Kiểm soát chi phí tổng thể;
  • Yêu cầu vật liệu là đặc biệt;
  • Khoan dung cần chính xác;
  • Sản phẩm thiết kế phức tạp;

Chúng tôi có thể cung cấp các loại Khuôn mẫu nào?

Bằng cách đánh giá và phân tích các yêu cầu khác nhau của sản phẩm, chúng tôi có thể giúp tư vấn loại khuôn nào phù hợp và tiết kiệm cho việc sản xuất của nó.Cókhuôn ép nhựa, khuôn đúc khuôn, khuôn dập, khuôn siliconekhuôn đùn, mỗi khuôn có yêu cầu về vật liệu / máy móc.Tìm hiểu thêm bằng cách nhấp vào một trong những bạn muốn: