Tấm kim loại

Bàn phím-nhôm-sơn

Bàn phím nhôm có sơn

SPCC-với-trắng-bột-áo

SPCC với áo bột trắng

Thép không gỉ-tấm-với-ép

Tấm thép không gỉ với nút bấm