Đúc chân không

Cứng-ABS-với-sơn

ABS cứng với sơn

Hard-Translucent-PC-with-painting

PC cứng trong mờ có sơn

Mềm-Bóng-Slicone-cao su-Trò chơi-máy-khung

Khung máy trò chơi bằng cao su Slicone mềm bóng

Nắp cao su mềm-mờ-silicone-mềm

Nắp cao su silicone mềm

Nút mềm-Silicone-cao su-với-màn hình-in

Nút cao su mềm-Silicone với bản in màn hình

Giá đỡ điện thoại mềm-Silicone-cao su

Giá đỡ điện thoại bằng cao su mềm-Silicone